Πρόσθετη Μηνυτήρια Αναφορά Υπαλλήλων ΟΛΘ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 στις 10.00 το πρωί, Κλιμάκιο της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και οι Πρόεδροι των Συλλόγων και Σωματείων Υπαλλήλων ΟΛΘ  κατέθεσαν στον  Ζ΄ Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης Υπόμνημα συμπληρωματικό της από τον Μάρτιο κατατιθέμενης Μηνυτήριας Αναφοράς τους. Η κατάθεση των επιπλέον στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής υπόδειξης του Εισαγγελέα Διαφθοράς Αθηνών στον οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος από την αντίστοιχη εισαγγελική αρχή Θεσσαλονίκης λόγω αρμοδιότητας.
Στο συμπληρωματικό υπόμνημα πραγματοποιείται η εξειδίκευση της ζημίας που έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα, κατά τόπο και χρόνο από τις συγκεκριμένες ενέργειες / πράξεις και  παραλήψεις του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., καθώς και το ύψος της. Ιδιαίτερη αναφορά  γίνεται στη ζημία που προέρχεται  από τη  σταδιακή έκπτωση στους όρους παραχώρησης και κατ’ επέκταση στους όρους που διαμόρφωσαν το τελικό τίμημα καθώς και την απώλεια μερισμάτων και τόκων (premium, οικονομική κατάσταση, δομή συναλλαγής) από τη συρρίκνωση του επενδυτικού προγράμματος, από τις  ματαιώσεις και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων και προμηθειών απαραιτήτων για τη λειτουργία της ΟΛΘ ΑΕ και από τη ματαίωση των προσλήψεων.
Θυμίζουμε ότι με τη Μηνυτήρια Αναφορά και τη Συμπληρωματική αυτής οι εργαζόμενοι είχαμε ήδη καταθέσει τα στοιχεία που στοιχειοθετούν, κατά την άποψη μας, την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας και συγκεκριμένα για τη ζημία ξένης περιουσίας, τη προφανή παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης ξένης περιουσίας, την κατάχρηση εκ μέρους του διαχειριστή της προς τα έξω (=έναντι τρίτων) διαχειριστικής εξουσίας του, τον αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ διαχειριστικής πράξης και επελθούσας ζημίας, όπως και την συνάφεια κινδύνου μεταξύ της παραβίασης της επιμελούς διαχείρισης και της ζημίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail