Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 18 Ιουλίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Αυστριακής Προεδρίας και του Κοινοβουλίου στις 11 Ιουλίου για αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία, χρηματοδοτώντας πάνω από 300 έργα σε 24 κράτη μέλη από τη σύστασή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να στηρίξουμε περισσότερα προγράμματα και να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για τα επόμενα δύο χρόνια.
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επίσης ότι το SRSP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κρατών μελών για ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα συμπληρώσει τον αρχικό στόχο του προγράμματος να βοηθήσει στη στήριξη της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη διατήρηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ιδίας πρωτοβουλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail