Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης Αγωγού ΤΑΡ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται η υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας του Διαδριατικού Αγωγού TAP και του ελληνικού δημοσίου, με τη δωρεά 92 οχημάτων κοινής ωφελείας σε τοπικές κοινότητες και στις τρεις Περιφέρειες Βόρειας Ελλάδας, από όπου διέρχεται και ο αγωγός. Πιο συγκεκριμένα, έγινε δωρεά 33 ασθενοφόρων, 22 οχημάτων καθαριότητας, 17 δασικών οχημάτων, 14 εκχιονιστικών και 6 οχημάτων πολιτικής προστασίας, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων της κατασκευάστριας εταιρίας του Διαδριατικού Αγωγού TAP, σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και τις Γενικές Γραμματείες Πολιτικής Προστασίας και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, έπειτα από διαβούλευση με τους Περιφερειάρχες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η υλοποίηση του συνολικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ήδη περιλαμβάνει και πληθώρα άλλων δράσεων στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, της Αναβάθμισης της Ποιότητας Ζωής, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος, θα συνεχιστεί ώστε να καλύψει το σύνολο δαπάνης των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εταιρείας.