Πρόγραμμα εξόφλησης υποχρεώσεων Δήμων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η 20η επιχορήγηση συνολικού ποσού 777.643,47 ευρώ στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Αναλυτικά τα ποσά:
Αγίας Βαρβάρας, Αττικής 25.708,04 ευρώ
Πεντέλης, Αττικής 120.645,74 ευρώ
Δυτικής Αχαΐας, Αχαΐας 16.501,84 ευρώ
Φιλιατών, Θεσπρωτίας 64.773,99 ευρώ
Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης 472.792,93 ευρώ
Ρήγα Φεραίου, Μαγνησίας 17.698,60 ευρώ
Στυλίδας, Φθιώτιδας 59.522,33 ευρώ