Πρόγραμμα Βιομηχανικές Υποτροφίες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Πρόγραμμα Βιομηχανικές Υποτροφίες ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου 2017 με μια ιδιαίτερη εκδήλωση, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος»  του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στα πλαίσια του 5th Hellenic Forum for Science Technology and Innovation. Το Πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση ταλαντούχων νέων Ερευνητών με ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με βάση δωρεά  ύψους 4 εκατ ευρώ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Ανακοινώθηκαν 60 Υποτροφίες: 22 για Υποψηφίους Διδάκτορες (τετραετείς), 29 για Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες (τριετείς) και 9 για Συνεργαζόμενους Ερευνητές (τετραετείς).
Για κάθε Υποτροφία, μία συνεργαζόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα καλύπτει το ισοδύναμο ενός χρόνου αποδοχών. Η συνολική ιδιωτική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1.5 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα χρόνια οι νέοι Υπότροφοι θα υλοποιήσουν τις Προτάσεις που υπέβαλλαν και που αφορούν στην Βιομηχανική Έρευνα του άμεσου ενδιαφέροντος της συμμετέχουσας Εταιρείας, στις ερευνητικές υποδομές των Εργαστηρίων του Κέντρου, υπό την κοινή επίβλεψη Συμβούλων από τις συμμετέχουσες Εταιρείες και Ερευνητών του Δημοκρίτου.