Πρόγραμμα Απασχόλησης Περιφέρειας Αττικής

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Εκδόθηκε, η Πρόσκληση του ΟΑΕΔ που αφορά στην απασχόληση εγγεγραμμένων ανέργων άνω των 18 ετών, σε προγράμματα εργασίας διάρκειας 8 μηνών.
Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τις δημόσιες υποδομές (Πειραϊκή Ακτή, ΣΕΦ, νοσοκομεία, περιοχή των γραμμών του ΟΣΕ στον Άγ. Διονύσιο, Περιββαλοντικό Πάρκο Σχιστού κ.ά.)και την αισθητική και τη λειτουργία της πόλης.
Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά εγκρίθηκαν 176 θέσεις για τις εξής ειδικότητες:
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό ηλεκτρολογικών εργασιών (4),  ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό ξυλουργικών εργασιών (2), ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών (12), ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας (48), ΥΕ Βοηθών τεχνιτών πλακοστρώσεων (2), ΥΕ Εργατών Πρασίνου (38), ΔΕ Ελαιοχρωματιστών (8), ΔΕ Εργοδηγών δομικών έργων (1), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (2), ΔΕ Κηπουρών 9, ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων (3), ΔΕ Τεχνιτών ξυλουργών (4), ΔΕ τεχνιτών οικοδομικών εργασιών (8), ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών (8), ΔΕ Χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρο) (2), ΤΕ Δομικών έργων (1),  ΤΕ Συντηρητές έργων τέχνης (5), ΠΕ Αρχαιολογίας 5, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1), ΠΕ Γεωπόνων (4), ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1), ΠΕ Λαογράφων (5), ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (3).
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αποκλειστικά και μόνον, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ έως και την 20η Αυγούστου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους τις προϋποθέσεις και τη μοριοδότηση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) ), του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), και στη «∆ιαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/. Ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail