Πρωτιά Πανεπιστήμιου Κρήτης-ΙΤΕ

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Στις δυο πρώτες θέσεις του επιστημονικού περιοδικού Nature, κατατάσσονται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας  (ΤΕ), όσον αφορά στο επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους.
Το περιοδικό δημοσιεύει πίνακα που περιλαμβάνει τις μετρήσεις όλων των αποτελεσμάτων έρευνας για την Ελλάδα, που δημοσιεύτηκαν από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως τις 31 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα οποία τα δύο Ιδρύματα του νησιού καταλαμβάνουν την πρώτη θέση.