Προσωρινό πάγωμα εκκαθάρισης ΟΑΣΘ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Παγώνει» προσωρινά η διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Β΄ Τμήμα Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ο ΟΑΣΘ τρία μέλη του παλαιού διοικητικού συμβουλίου και μέτοχοι του Οργανισμού.
Το Β΄ Τμήμα Διακοπών του ΣτΕ απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής ως προς την τοποθέτηση του νέου διοικητικού συμβουλίου, ωστόσο έκανε δεκτό το αίτημα ως προς το σκέλος της αναστολής της διαδικασίας εκκαθάρισης, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες.
Στην προσωρινή διαταγή αναφέρεται «Διατάσσουμε ως προσωρινό μέτρο για την αποτελεσματική προσωρινή διαδικασία των αιτούντων να μην κινηθεί η κατά το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 4482/2017 διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής».
Η αίτηση ακυρώσεως έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί τον Δεκέμβριο 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail