Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2017-2018, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/2017 και ΦΕΚ 1431/τ.Β΄/2017).
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθώς και οι πίνακες απορριπτέων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 08/06/2017, ημέρα Πέμπτη, έως και 12/06/2017, ημέρα Δευτέρα, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ
Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr