Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου 2017 καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, λόγω εργασιών εγκατάστασης καλωδίων ρεύματος υψηλής τάσης, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Δημοκρατίας μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Γ. Βλάχου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος το οδοστρώματος, ενώ θα επιτρέπεται η είσοδος-κίνηση όλων των οχημάτων στη λωρίδα αποκλειστικής διέλευσης Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδα) στο συγκεκριμένο τμήμα της Λ. Μεσογείων.
Η αριστερή στροφή προς την οδό Κύπρου και τα Νοσοκομεία Γ.Κ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και ΣΩΤΗΡΙΑ, θα γίνεται μέσω της αριστερής λωρίδας της Λ. Μεσογείων, η οποία προ των έργων προορίζονταν για την ευθεία κίνηση των οχημάτων.
Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε πενήντα (50) και τριάντα (30) χλμ/ώρα, κατά περίπτωση καθώς και απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων σε ικανές αποστάσεις.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων