Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ των χ.θ. 35,500 και 41,800, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Μεγάρων, για το χρονικό διάστημα από 05-03-2018 έως 31-03-2018, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα από 14.00΄ καθ’ έκαστης Παρασκευής έως 07.00΄κάθε Δευτέρας, θα πραγματοποιηθούν λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, ως εξής:
– Διακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα καθοδήγησης, στην αριστερή  και  μεσαία λωρίδα και σε τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα διατίθεται στην κυκλοφορία η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος πλάτους 4,40μ.
– Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ.Ε.Α., στη δεξιά λωρίδα και σε τμήμα της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα διατίθεται στη κυκλοφορία η μεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος αποτελούμενο από τη λωρίδα καθοδήγησης, την αριστερή λωρίδα και τμήμα της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.