Προσφυγή πυροσβεστών κατά κράτους

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε προσφυγή θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπάλληλων Πυροσβεστικού Σώματος για την ακύρωση των παράνομων διατάξεων.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση επισημαίνεται «Δημοσιεύτηκε το Π.Δ.13/2017 (ΦΕΚ.  Α΄27) που τροποποιεί τον Κανονισμό Μεταθέσεων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς οι τροποποιήσεις είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στο ξεσπίτωμα υπαλλήλων στο όνομα ψευδεπίγραφων «υπηρεσιακών αναγκών».
Στη λογική της άνισης μεταχείρισης για τους συναδέλφους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την 70η εκπαιδευτική σειρά και μεταγενέστερα δηλαδή από το 2006 και μετά εντάσσονται σε κατά σειρά στις παρακάτω οικογενειακές καταστάσεις: άγαμοι, έγγαμοι, γονέας με ένα ανήλικο παιδί, γονέας με δύο ανήλικα παιδιά, μεταξύ αυτών που βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση ισχύει η σειρά αρχαιότητος.
Η πόλη συμφερόντων, θα θεωρείται εφεξής ο νομός που βρίσκεται η Π.Υ. ή το Π.Κ., θεωρώντας αμελητέα την απόσταση των δεκάδων χιλιομέτρων από την πόλη, που πραγματικά έχει τα συμφέροντά του και επιθυμεί ο υπάλληλος να υπηρετήσει με αυτή που τελικά θα τοποθετείται. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Π.Υ. που εδρεύουν σε νησιά.
Οι συνάδελφοι που θα μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ,  εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για 3 έτη και δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ άλλοι υπάλληλοι τότε οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν τον «επαναπατρισμό» των σήμερα μετακινούμενων υπαλλήλων. Έτσι η τριετία μπορεί να μετατραπεί σε μεγαλύτερο χρόνο άγνωστης διάρκειας και εδώ ακριβώς έγκειται η έννοια του ξεσπιτώματος των  υπαλλήλων.
Όλοι οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου δύνανται να υποβάλλουν, δήλωση πόλης συμφερόντων  σε διάστημα 30 ημερών. Αυτό ήταν και θέση της Ομοσπονδίας,  με την πραγματική έννοια της πόλης και όχι του νομού. Έτσι το θετικό εξανεμίζεται.
Το εν λόγω Π.Δ. σε κάθε περίπτωση κινείται σε μια καθαρά λογική τιμωρίας προς τους υπαλλήλους του Π.Σ. και στο όνομα των υπηρεσιακών αναγκών που πλέον ταυτίζεται με ιδιωτικά συμφέροντα (FRAPORT και διαχειριστές εθνικών οδών) διαλύει τον θεσμό της οικογένειας και θα διαλύσει οικονομικά και ψυχολογικά τους συναδέλφους.
Το Α.Π.Σ. και το Υπουργείο δεν μπορούν να προχωρούν σε ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις που καταστρέφουν την υπηρεσιακή και οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων και θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές ακόμα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Π.Σ.
Με το Π.Δ. 13/2017 παραβιάζεται ευθέως η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και σε συνδυασμό με σειρά αναιτιολόγητες ρυθμίσεις, θεωρούμε ότι οι όλες ρυθμίσεις είναι αμφίβολης νομιμότητας.»

Το Π.Δ. 170/1996 σε μορφή pdf με όλες τις τροποποιήσεις