Προσφυγή Γονέων μαθητών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν γονείς επτά αριστούχων μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, θεωρώντας ότι το προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου η επιλογή των σημαιοφόρων στις παρελάσεις θα γίνεται με κλήρωση, είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι ο ορισμός του σημαιοφόρου με κλήρωση «μπορεί να αναδείξει ως σημαιοφόρο και τον πλέον ανίκανο μαθητή ή και τον έχοντα επιδείξει την πλέον κακή διαγωγή, καθ΄ όσον κανένα κριτήριο αξιοκρατικό δεν θεσπίζει», προσθέτοντας πως το θέμα της σημαίας δεν μπορεί να ρυθμίζεται κατά την εκάστοτε βούληση του υπουργού Παιδείας και ειδικά όταν η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να έχει και χαρακτήρα «πολιτικοιδεολογικό».
Τονίζουν ακόμη ότι «για να τιμηθεί η ελληνική σημαία είχε καθοριστεί ότι κατά τις παρελάσεις θα φέρεται από άτομο υψηλού μαθητικού επιπέδου και αυτό όχι βέβαια για να τιμηθεί ο μαθητής, αλλά για να τιμηθεί η σημαία», επισημαίνοντας ότι η διάταξη του διατάγματος είναι άκυρη κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι την ελληνική σημαία κατά τις παρελάσεις μπορεί να την φέρει ακόμα και ο χειρότερος από πλευράς βαθμολογίας και διαγωγής μαθητής. «Το προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα μη επικαλούμενο ειδική διάταξη νόμου που να του επιτρέπει να ρυθμίζει ποιος θα κρατά την Ελληνική σημαία στις εθνικές εορτές με κριτήρια ιδεολογικοπολιτικά είναι μη νόμιμο, καθώς εκδόθηκε κατά σαφή υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως» αναφέρουν οι γονείς στην προσφυγή τους και προσθέτουν ότι «όλως αιφνίδια και αναιτιολόγητα το υπουργείο Παιδείας ήρθε και άλλαξε μια τακτική η οποία έχει παγιωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην χώρα μας, για την οποία κανείς δεν είχε αντιταχθεί και δεν είχε ζητήσει την σημαία κατά τις παρελάσεις να μην τη φέρει ο άριστος από τους μαθητές, αλλά όποιος  τύχει  κατά την κλήρωση, ακόμη αν ο κάποιος άλλος είναι ο πιο ατίθασος ή ο έχων την πλέον κακή διαγωγή».