Προσφυγή ακύρωσης χρηματοδότησης Πάρκου Τρίτση

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση με το ποσό των 580.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους των δήμων του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση κατέθεσε η ΚΕΔΕ  στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της αίτησης ακύρωσης  η απόφαση είναι μη νόμιμη καθώς  θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Στην επιχειρηματολογία της αίτησης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι δεν τηρήθηκε ο βασικός κανόνας που διέπει τα της έκδοσης διοικητικών πράξεων όπου ο νόμος ορίζει ως προαπαιτούμενο την διατύπωση γνώμης από άλλο Διοικητικό όργανο ή φορέα, «…η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 5711/2017 και η ΥΑ 9451/2017 έχουν εκδοθεί μη νόμιμα, καθόσον πριν την έκδοση τους ουδέποτε ζητήθηκε η εκφορά γνώμης του ΔΣ της ΚΕΔΕ όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 259 παρ.3 και 4 του ν.3852/2010 και άρθρο 56 και 60 του ν.4414/2016 και το σχετικό άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν».