Προστασία Δελφικού Τοπίου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται κάθε λατομική και μεταλλευτική εξόρυξη στο σύνολο της έκτασης που αυτό καλύπτει (όρος 9 στους Γενικούς όρους) στο Δήμο Δελφών, για προστασία του τοπίου, με γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού. Σε κανένα σημείο της απόφασης δεν αναφέρεται έγκριση μεταλλευτικής δραστηριότητας.
Για την καρδιά του Δελφικού Τοπίου ειδικότερα, δεν εγκρίθηκαν τα αρχικώς προβλεπόμενα από το ΓΠΣ.  Σε πολλά σημεία, μάλιστα, έγιναν επισημάνσεις προκειμένου τα οριζόμενα στο ΓΠΣ να εναρμονιστούν με τα οριζόμενα στην αρχαιολογική νομοθεσία, η οποία κατισχύει.