Προστασία βιοποικιλότητας στη Σκύρο

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέτρα προστασίας και διασφάλισης της βιοποικιλότητας της Σκύρου θεσμοθετήθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, που αφορά στον «Καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων».
Τα μέτρα αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα προγράμματος LIFE, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου (ΣΔΒ) που αφορά το νησί της Σκύρου και τις ακατοίκητες νησίδες γύρω από αυτό.
Κύριος στόχος του προγράμματος LIFE ήταν η εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και μέτρων διαχείρισης, προκειμένου να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα της Σκύρου, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα και για τη συμβατή με αυτό βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.
Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα έχει ολιστική προσέγγιση. Είναι ένα σχέδιο-«ομπρέλα» που περιλαμβάνει έξι θεματικά Σχέδια Δράσης (Αγρολιβαδικό Σχέδιο Δράσης, Σχέδιο Δράσης Υγροτόπων, Σχέδιο Δράσης Συστάδων Σφενδαμιών, Σχέδιο Δράσης Ενδημικών ή/και Σπάνιων Φυτών, Σχέδιο Δράσης Νησίδων, Σχέδιο Δράσης Τουρισμού), με έμφαση στα σημαντικά είδη και ενδιαιτήματα του νησιού και ολοκληρώθηκε μετά από εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών για τους στόχους και τις επιδιώξεις του προγράμματος.