Προσλήψεις υπουργείου Υγείας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), υποβλήθηκαν συνολικά  21.020 αιτήσεις, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
•  4.295 αιτήσεις για την κάλυψη 54 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
•  4.681 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
• 12.044 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 182.937 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 17.749
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 170
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 215
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 2.298
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 40
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.) 158
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 407
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 918
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 166
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 253
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 39
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.362
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.549
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1.362
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 353
ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.) 134
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.458
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 298
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4.916
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.324
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6.481
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 80
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 27
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 198
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 738
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) 125
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 61
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 134
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 47
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 120
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11.348
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 105.504
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1.364
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1.357
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 472
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 8.781
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 859
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 757
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ) 548
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 46
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 2.439
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ) 190
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) 48
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 285
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 81
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 222
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ) 258
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 144
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 872
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ) 98
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 84

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail