Προσλήψεις Τράπεζα της Ελλάδος

Έντεκα (11) θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων ή ΔΕ Λιθογράφων στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της εκτυπωτικής μηχανής και της διαδικασίας εκτύπωσης  ((Προκ.  11Κ/2017 – ΦΕΚ 26/τ. ΑΣΕΠ/4-8-2017)).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπ/τιων και Αξιών (Νομισματοκοπείο), Μεσογείων 341 Χαλάνδρι, την 9η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:30 έως 14:00, (ώρα προσέλευσης 9:00).
Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνημμένου πίνακα στις 9:00 π.μ. στο εξεταστικό κέντρο με το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους. Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by