Προσλήψεις Τράπεζας Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης νομισμάτων, κεραμικού ή γυαλιού  (Προκ.  11Κ/2017 – ΦΕΚ 26/τ. ΑΣΕΠ/4-8-2017), θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για μία θέση ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης.
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21 Αθήνα, την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι να προσέλθουν στις 9:30 π.μ. στο εξεταστικό κέντρο με το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους. Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail