Προσλήψεις συμβασιούχων καθαριότητα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Προσλαμβάνονται οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Δημητρίου στη συνεδρίαση του της Τρίτης 11 Ιουλίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη κάλυψη αναγκών στην ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
α) τη σύσταση 19 νέων οργανικών θέσεων ώστε να προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις συνολικά 42 θέσεων για μόνιμη απασχόληση και συγκεκριμένα:
10 οδηγών ΔΕ, 1 χειριστή σαρώθρου ΔΕ και 31 εργατών καθαριότητας ΥΕ.
β) τη συνέχιση απασχόλησης των 78 εργαζόμενων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνταν την 07/06/2017 στην Υπηρεσία καθαριότητας σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/03/2018.