Προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ξεκινά την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail