Προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Τις πεντακόσιες ογδόντα έφτασαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη των οκτώ θέσεων εργαζομένων, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ο αριθμός των αιτήσεων, καθώς αναμένονται και οι σχετικοί φάκελοι που απεστάλησαν μέσω ταχυδρομείου.
Οι θέσεις αφορούν σε πέντε τραπεζοκόμους και τρείς μάγειρες, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών.