Προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο Αλεξανδρούπολης

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφέρειες

Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017 θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους όσοι ενδιαφέρονται για τις έξι θέσεις που προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου για το αρχαιολογικό μουσείο της Αλεξανδρούπολης.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με δωδεκάμηνες συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου «υλοποίησης της μόνιμης έκθεσης» του μουσείου. Ειδικότερα, προκηρύχθηκε μία (1) θέση αρχαιολόγου, μία (1) θέση μηχανικών ειδικότητας αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα, μία (1) θέση συντηρητών αρχαιοτήτων, μία (1) θέση τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και δύο (2) θέσεις εργατοτεχνιτών. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail