Προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), υποβλήθηκαν συνολικά 11.411 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
• 8.918  αιτήσεις για την κάλυψη 305 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
• 2.493 αιτήσεις για την κάλυψη 30 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 135.463 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)    74751
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ) 4129
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ) 19422

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail