Προσλήψεις εργαζομένων Δήμων

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό απέστειλε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, του Δήμου Πατρέων. Η ίδια επιστολή αποστέλλεται στις Κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των Κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής και στους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας.
Η επιστολή του έχει ως εξής:
«Κύριοι,
Ήδη έχω αποστείλει στο Υπουργό Εσωτερικών επιστολή, χωρίς να πάρω απάντηση, για το πολύ σοβαρό ζήτημα της επανακατάταξης-πρόσληψης των 12 εργαζομένων της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, που απολύθηκαν το 2011.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας σε εφαρμογή του ν. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017 άρθρο 13, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 432/12-12-2017), προχώρησε σε επανακατάταξη-πρόσληψη των 6 από τους 12 εργαζομένους, για τους οποίους υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις. Για τους υπόλοιπους 6, αποφάσισε ότι θα επανακαταταχθούν-προσληφθούν, όταν εγκριθεί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, που θα προέβλεπε επιπλέον οργανικές θέσεις. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι προσελήφθησαν το 2009. Όσοι εργάζονταν στις ΔΕΥΑ Παραλίας και Ρίου, με την συγχώνευση των ανωτέρω ΔΕΥΑ με τη ΔΕΥΑ Πάτρας, συνέχισαν να εργάζονται σε αυτήν με συνεχόμενες συμβάσεις μέχρι ότου που απολύθηκαν το 2011.
Τα εντάλματα πληρωμής των 6 εργαζομένων υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του Επιτρόπου, για τα οποία συνέταξε αρνητικές πράξεις (2/4-4-2018 για τους 5 εργαζόμενους και αρ. 5/18-4-2018 για τον 1 εργαζόμενο) και τα επέστρεψε αθεώρητα. Η διοίκηση της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας με νέα απόφασή της, επανυπόβαλε τα εντάλματα με έγγραφες αντιρρήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και παράλληλα αποφάσισε ότι οι 6 εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται. Τελικά οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. 0141/27-6-2018 και αρ. 0142/27-6-2018) επί των αντιρρήσεων ήταν αρνητική και δεν ενέκρινε τη θεώρηση των ενταλμάτων.
Τα παραπάνω προβλήματα, φαίνεται να έχουν προκύψει λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του Νόμου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο και των κατά τόπους Επιτρόπων.
Απασχολούν και την πλειοψηφία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ανά την Ελλάδα και κατά συνέπεια και αρκετούς άλλους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα σε αναμονή αποφάσεων είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας, Ρόδου, Ηρακλείου.
Οι εργαζόμενοι προκειμένου να πληρωθούν, κατέφυγαν δύο φορές στα δικαστήρια για έκδοση Προσωρινής Διαταγής Πληρωμής. Η Διοίκηση της Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας αποφάσισε να μην ασκήσει αίτημα ανακοπής ή ανάκλησης της Διαταγής Πληρωμής. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν και πρέπει να πληρωθούν. Ταυτόχρονα ως διοίκηση έχουμε υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι την έκδοσή της έχουμε αποφασίσει να συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Συμπερασματικά:
α) Μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι.
β) Είναι στον αέρα η επανακατάταξή τους.
γ) Υπάρχει αίτημα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους να επανακαταταχθούν, αφού έχει εγκριθεί πλέον ο νέος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται άμεσα με ευθύνη της Κυβέρνησης και του αντίστοιχου Υπουργείου, να παρθούν όλα τα μέτρα ώστε οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να παραμείνουν και να επανακαταταγούν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας.
Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και σύνθετο και θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από τον αρμόδιο Υπουργό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σίγουρα για επίλυση όλων των περιπτώσεων, εάν χρειαστεί και με Νομοθετική Ρύθμιση (επισυνάπτεται).
Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση παρέμβασή σας ώστε να αρθεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα στην εργασία των ως άνω εργαζομένων. Η άνιση μεταχείριση αυτών, σε σχέση με άλλους καταταχθέντες εργαζόμενους, από άλλες Δημόσιων Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Η επακακατάταξή τους θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, σε προσωπικό και μάλιστα σε προσωπικό, όπως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, που διαθέτουν και πολύχρονη εμπειρία, λόγω της απασχολήσεώς τους επί μακρό χρονικό διάστημα στις συγχωνευθείσες Δημοτικές  Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.»
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ,
Ανδρέας Παπανικήτας