Προσλήψεις εμβολιασμένων υγειονομικών

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Σε νέες προσλήψεις προχωράει η κυβέρνηση στον υγειονομικό κλάδο. Συγκεκριμένα όσοι έχουν βγει σε αναστολή θα αντικατασταθούν. Σύμφωνα με την κυβέρνηση όσοι από τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή εμβολιαστούν θα μπορούν να γυρίσουν στην εργασία τους.