Προσκόμιση δικαιολογητικών Κοινωνικού Παντοπωλέιου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την προσκόμιση των δικαιολογητικών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά μέχρι τις 17 Μαρτίου 2017 ζητούν οι εκπρόωποι του σε όσους υπέβαλλαν την αίτηση τους – μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας platanias.aitiseispoliton.gr – προκειμένου να ενταχθούν στις παροχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Πλατανιά προσκομίζοντας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ.: 28213 40009) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – όπως αυτά προκύπτουν από την αίτηση τους και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στην πίσω πλευρά της αίτησης – για σχετικό έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail