Προκήρυξη διαγωνισμού για λιγνιτικές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» όπου προβλέπει τη σύσταση δύο θυγατρικών της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη μία για τον Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης. Επίσης προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από την ΔΕΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail