Προετοιμασία θερινών τμημάτων Κοινωνικού Φροντιστηρίου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Τη λειτουργία θερινών τμημάτων προετοιμασίας μαθητών Γ’ τάξης Γενικού Ενιαίου Λυκείου, υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018, προετοιμάζει το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής.
Οι εγγραφές θα γίνονται στο 3ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αγίου Δημητρίου, Αργοστολίου και Σάμου (είσοδος από Καπετανάκη), από Δευτέρα 24 Απριλίου έως Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, καθημερινά 17:30 – 20:00.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών/τριών είναι:
1. Αίτηση γονέα (διατίθεται στο ΚΦΑΔ).
2. Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού ΔΟΥ.
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (για όσους δεν είναι Δημότες).
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας γονέα και μαθητή ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ γονέα και μαθητή.
6. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εγγράφου Ε9.
7. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (για απόφοιτους).
8. Για ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας.
9. Για ΑΜΕΑ: Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας γονέα ή μαθητή.
10. Αν υπάρχει, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας.
Επικοινωνία με το ΚΦΑΔ
Τηλ.: 210 9840717 (καθημερινά 14:30 – 20:30)
E-mail: kfad@dad.grΕΞ