Προγράμματα ενεργειακών αναγκών Περιφέρειας Κρήτης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Εγκρίθηκαν δύο Προγραμματικές Συμβάσεις στην τελευταία συνεδρίαση για το 2017 της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου  Ευριπίδη Κουκιαδάκη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και των 24 Δήμων της Κρήτης με τίτλο «Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net-Metering)» που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής.
Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο – όπως έγινε γνωστό – θα εξεταστεί η δυνατότητα, αλλά και η ωφέλεια από την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης, στα πλαίσια τόσο της Υπουργικής Απόφασης «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006», όσο και τη νομοθεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων – Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
Η Περιφέρεια προσδοκά το σύνολο των εργασιών που θα μελετηθούν να δώσει τη δυνατότητα, οι Δήμοι της Κρήτης να εντάξουν στα έργα τους την κατασκευή Φ/Β πάρκων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων τους, αλλά και στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, συνεισφέροντας στην μείωση των αέριων ρύπων.
Επίσης συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην ίδια Επιτροπή η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Αθλητικού Ομίλου Μινωταύρου Μουρνιών με αντικείμενο την «Αποκατάσταση Αγωνιστικού Χώρου του Κυρίως και του Βοηθητικού Γηπέδου (5χ5) του Γηπέδου του Αθλητικού Ομίλου Μινωταύρου Μουρνιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail