Προαγωγές-αποστρατείες Κατωτέρων Αξιοκρατικών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Οι προαγωγές και αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς  συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια στο ΦΕΚ. Αναλυτικά ποιοι κρίθηκαν για προαγωγή και ποιοι αποστρατεύονται.
«Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύτηκε στο µε αριθμό Γ΄ 558/15-06-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό µε την υπ’ αριθµ. 985882/09-06-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.
Κυρώνουμε: α. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Προαγωγών:
ΕΤΟΥΣ 2013-2014:
Προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού Πεζικού Καρυπίδου Συµέλας του Θεοδώρου (ΑΜ:58051) ΕΤΟΥΣ 2014-2015 (1) Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού Διαχειριστών Υγειονομικού Τέζα Αναστασίου του Ηλία (ΑΜ:54147) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (α) Διαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ:57048) (β) Μουσικού Κάντα Πέτρου του Ναπολέων (ΑΜ:57889) ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων: (α) Πεζικού Τερζόπουλου Αναστασίου του Γεωργίου (ΑΜ:54729) (β) Διαβιβάσεων Γουλάπτση Παντελή του Σωτηρίου (ΑΜ:54771) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (α) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799) (β) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ (ΑΜ:57914).
ΕΤΟΥΣ 2016-2017:
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων: (1) Πεζικού Νάκα ∆ανιήλ του Θεοδώρου (ΑΜ:55474) (2) Πεζικού Χριστάκη ∆ηµητρίου του Αθανασίου (ΑΜ:55565) (3) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Τσαντλογιάννη Νικολάου του Βασιλείου (ΑΜ:55805) (4) Τεχνικού Τζογάνη Γεωργίου του ∆ηµητρίου (ΑΜ:55618) (5) Τεχνικού Αντωνάκη Αναστασίου του Σωτηρίου (ΑΜ:55625) (6) Τεχνικού Ασιατίδη Βασιλείου του Ιορδάνη (ΑΜ:55627)
ΕΤΟΥΣ 2016:
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας: (1) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799) (2) Διαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ:57048).
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, τον παρακάτω συμπληρωματικό πίνακα έκτακτης κρίσης που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμό «3» για λόγους υγείας: ./. – 3
ΕΤΟΥΣ 2017:
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Πεζικού Διαµαντόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ:53997) (2) Υλικού Πολέµου Πάτση Ευαγγελίας του Ιωάννη (ΑΜ:60254).
γ. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Προαγωγών: ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονομικού Ιατρών ∆αλιακόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (ΑΜ:55831).
ΕΤΟΥΣ 2014-2015:
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωμάτων: (α) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Καρδαρά Παναγιώτας του Μιχαήλ (ΑΜ:55410) (β) Υγειονομικού Ιατρών Μπουµτζή Ελένης του Ευαγγέλου (ΑΜ:57431).
ΕΤΟΥΣ 2015-2016:
Προακτέας κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονομικού Κτηνιάτρων Αλέξη Χρυσούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ:57436).
ΕΤΟΥΣ 2016-2017:
(1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωμάτων: (α) Εφοδιασμού Μεταφορών Αλεξάκη Χριστίνας του Δημητρίου (ΑΜ:57692) (β) Υγειονοµικού Ιατρών Μαζαράκη Ιωάννη του Λεωνίδα (ΑΜ:58873) (γ) Οικονομικού Νασιάδη Αχιλλέα του Μιχαήλ (ΑΜ:57410) (2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων: (α) Πεζικού Καρλατήρα Παρασκευής του Νικολάου (ΑΜ:62075) (β) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορφιά Αναστάση του Νικήτα (ΑΜ:62121) (3) Προακτέων κατ’ εκλογή Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (α) Πεζικού Γεωργαντζή Σωτηρίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ:60029) (β) Πεζικού Παναγοπούλου Σπυριδούλας του Παρασκευά (ΑΜ:60107) (γ) Υγειονομικού Ιατρών Καρρά Γεωργίου του Ηλία (ΑΜ:66489) (δ) Υγειονομικού Ιατρών Κολοµητρούση Ανδροµάχης του Κωνσταντίνου (ΑΜ:67165).
δ. Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13γ του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τον παρακάτω συμπληρωματικό πίνακα έκτακτης κρίσης που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ’ αριθµό «3» λόγω θανάτου:
ΕΤΟΥΣ 2017:
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Μακρή Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ:59839) (2) Υλικού Πολέμου Βώβου Γεωργίου του Σπυρίδωνα (ΑΜ:60580).