Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ),σε τακτική κρίση έτους 2017-18.
Συγκεκριμένα:
1. Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου παρακάτω Αντιπλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ),σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύμφωνα µε την υπ΄ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017, απόφασή του:
α. Μαχίμους «Προακτέους κατ εκλογή», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22-05-2017, ημερομηνία που συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Μαχίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή του Παράσχου  (ΑΜ-2003):
(1) Καρλατήρα Σταύρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2029)
(2) Αλεξόπουλο Θεόδωρο του Αθανασίου (ΑΜ-1992)
(3) Αµπατζή Ζαχαρία του Ευάγγελου (ΑΜ-1993)
(4) Μπακαλάκο Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2028)
(5) Κατσούλη Μάριο του Πανογιάννη (ΑΜ-1981)
(6) Φιλιππίδη Παναγιώτη του Νικήτα (ΑΜ-1952)
β. Μαχίμους «Προακτέους κατ αρχαιότητα», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22-05-2017, ημερομηνία που συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Μαχίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Μπουρίτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-1986):
(1) Τσαγκαράκη Μιχαήλ του Μιχαήλ (ΑΜ-1961)
(2) Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031)
γ. Μάχιμο «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Κολιζέρα Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου (ΑΜ-1959), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζομένης από 03-06-2017,ηµεροµηνία που συμπληρώνει το μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Μαχίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031).
δ. Μηχανικούς «Προακτέους κατ εκλογή», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, της προαγωγής τους λογιζομένης από 31-05-2017, ημερομηνία που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Μηχανικών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Κουπατσιάρη Δημήτριο του Άγγελου (ΑΜ-Μ-876):
(1) Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
(2) Παππά Χρήστο του Λάμπρου (ΑΜ-Μ-853)
(3) Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
(4) Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
(5) Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριανταφύλλου (ΑΜ-Μ-896)
(6) Χατζηµαθιό Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-856)
(7) Παζιώτη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου (ΑΜ-Μ-878)
(8) Φουντουκίδη Ευάγγελο του Παναγιώτη (ΑΜ-Μ-877)
(9) Παπαδάκη Μιχαήλ του Ευσταθίου (ΑΜ-Μ-893)
(10) Κλητοράκη Πέτρου του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-905)
ε. Οικονομικού «Προακτέους κατ εκλογή», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, της προαγωγής τους λογιζομένης από 31-05-2017, ημερομηνία που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών Οικονομικού του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672):
(1) Kουµάνια Ολγα του Ιωάννη (ΑΜ-O-675)
(2) Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671)
(3) Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
(4) Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
στ. Υγειονομικού/Ιατρούς «Προακτέους κατ εκλογή», σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996,της προαγωγής τους λογιζομένης από 22-05-2017,ηµεροµηνία που συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών Υγειονομικού/Ιατρών του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Λαουλάκο Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-ΥΙ-298):
(1) Πράνταλο Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-300)
(2) Τσιώρο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-301)
(3) Μαζαράκη Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΙ-304)
(4) Στρέµπελα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306)
ζ. Υγειονομικού/Ιατρό «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Ευαγγελόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-302), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζομένης από 22-05-2017, ημερομηνία που συμπληρώνει το μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών Υγειονομικού/Ιατρών του Πολεμικού Ναυτικού μετά τον Πλοίαρχο Στρέμπελα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail