Πρακτική δοκιμασία εργαζομένων ΑΔΜΗΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ειδική πρακτική δοκιμασία για αναπληρώσεις διοριστέων υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους, θα πραγματοποιηθεί στον  κλάδο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α  που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 10Κ/2017 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 27/4-8-2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα διεξαχθεί  την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018.
Η πρακτική δοκιμασία θα λάβει χώρα στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664)  και θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Αναρρίχηση επί πύργου Γραμμής Μεταφοράς, ύψους 25 μέτρων, με ταυτόχρονη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
• Κατάβαση σε σκάλα εργασίας επί του πύργου καθώς και εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης και επισκευής επί πύργου (αφαίρεση – τοποθέτηση αποσβεστήρα ταλάντωσης).
• Ανύψωση βάρους 10 κιλών από το ύψος των ώμων σε ανάταση, οκτώ (8) φορές.
Οι υποψήφιοι θα συγκεντρωθούν την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 7:30 π.μ. το αργότερο, στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στο Ροσινιόλ (Δυρραχίου 89 & Κηφισού 220, Αθήνα) απ’ όπου θα μεταφερθούν στο χώρο της πρακτικής δοκιμασίας με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ.
Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους  το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (π.χ. Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν ώστε ο ρουχισμός τους να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία (π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).
Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail