Ποινική προστασία πολιτιστικών αγαθών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε από 3 Ιουλίου 2017 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό τον τίτλο «Ποινική Προστασία πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης».
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου και ώρα 15.00.
Ειδικότερα:
Άρθρο 01
1. Όποιος, κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης διεθνούς ή μη χαρακτήρα ή μερικής ή ολικής κατοχής εδάφους ενός κράτους από άλλο, με πρόθεση: α) καθιστά πολιτιστικά αγαθά που τελούν υπό καθεστώς ενισχυμένης προστασίας, υπό την έννοια των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3317/2005, αντικείμενο επίθεσης ή χρησιμοποιεί αυτά ή τον άμεσο περίγυρό τους προς υποστήριξη στρατιωτικής δράσης τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, β) τελέσει κάποια από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 και 63του Ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών, γ) καθιστά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από το Ν. 1114/1981 αντικείμενο επίθεσης τιμωρείται με κάθειρξη, δ) τελέσει κατά πολιτιστικών αγαθών που προστατεύονται από το Ν. 1114/1981κάποια από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 και 63 του Ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
Άρθρο 02
2. Τα αδικήματα που προβλέπονται υπό τα στοιχεία(α), (β) και (γ)της προηγούμενης παραγράφου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και στην περίπτωση που τελέστηκαν στην αλλοδαπή.