Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την ένταξή του στο πρόγραμμα «Διαχείριση ευφυών συστημάτων αποβλήτων και πολιτικές» (Waste Management Intelligent Systems and Policies) με το ακρωνύμιο «WIN – POL» πέτυχε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και φορείς από την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου στη διαχείριση αποβλήτων και αποτελεί συνέχεια ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Το έργο προϋπολογισμού 83.911,00, επιχορηγείται κατά 100%, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG Europe. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 54 μήνες και περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, εκπόνησης σχεδίου συλλογής κα επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κ.α.
Σε διήμερη συνάντηση για την υλοποίηση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Χιχόν της Ισπανίας, αποφασίσθηκε ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά για την υπόλοιπη Ευρώπη και βασικός του στόχος είναι η επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της χρήσης του αποκαλούμενου «ευφυούς» εξοπλισμού (κάδων και άλλων εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας δηλαδή, που προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερών μετρήσεων και ανάλυσης δεδομένων). Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο «WIN – POL» θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εισαγωγή έξυπνων λύσεων που θα σχετίζονται με την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.
«Μέσα από γόνιμες συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς, αλλάζουμε σταδιακά σελίδα και προχωράμε μπροστά, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης μας» ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Χιχόν επισημαίνοντας παράλληλα πως: «Είναι μια προσπάθεια δύσκολη και με ισχυρό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ανταποκρινόμαστε όμως με επιτυχία εξαιτίας των αξιόπιστων προτάσεων που καταθέτουμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι με στόχο να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη μας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail