Παύση αλιείας συγκεκριμένων σκαφών

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποζημίωση από 6.000 ευρώ και άνω αναλόγως τα χαρακτηριστικά του σκάφους προσφέρει σε αλιείς που θέλουν να παύσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα ή σε όσους έχουν κληρονομήσει σκάφη και θέλουν να τα αποσύρουν, το Μέτρο 6.1.10 του Προγράμματος Αλιείας, σύμφωνα με την απόφαση που ορίζει το περιεχόμενο της επικείμενης πρόσκλησης, με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.
Το εν λόγω Μέτρο αφορά συγκεκριμένα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον 1 έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Η προκήρυξη αναμένεται να ακολουθήσει την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, εντός ολίγων ημερών, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τους φακέλους τους οι ενδιαφερόμενοι.
Για με τον υπολογισμό της χρηματικής αποζημίωσης του σκάφους που αποσύρεται από την αλιευτική δραστηριότητα, λαμβάνονται υπόψη, η «αξία βάσης» αλιευτικού σκάφους-αξία σκάφους δέκα (10) ετών, χωρητικότητας μέχρι 2 GT-, η παλαιότητα του σκάφους, η χωρητικότητα σε GT, η ισχύς της μηχανής σε kW, οι ημέρες εργασίας/ έτος, το αλιευτικό εργαλείο άδειας και εφαρμόζεται ένας μαθηματικός τύπος που περιλαμβάνεται στην απόφαση. Πάντως για σκάφη με ολικό μήκος (LOA) κάτω των 6 μέτρων και τα οποία έχουν χωρητικότητα μέχρι 0,5 GT τίθεται ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, το ποσό των 6.000 €, και δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail