Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας ΟΓΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον ΟΓΑ έχει παρασχεθεί μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018 η ασφαλιστική ικανότητα σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, όπως παρεχόταν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι μετά την 1 Μαρτίου 2017, για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί.