Παραπομπή Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ

Η επταμελής σύνθεση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει τελικά τη νομιμότητα του κλεισίματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Ειδικότερα, η υπόθεση παραπέμφθηκε, με την υπ΄ αριθμ. 1888/2017 απόφαση της 5μελούς σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, στην 7μελή σύνθεση για οριστική κρίση, λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται.
Αναλυτικότερα, η 5μελής σύνθεση με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Μαρκουλάκη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, απέρριψε ως αβάσιμους και αόριστους όλους του ισχυρισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου και 9 μέτοχοί της, το 2013 είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της και η όλη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε στην κεφαλαιακή της επάρκεια λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συνεταιριστική τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής, ενώ παράλληλα τα περιουσιακά της στοιχεία πέρασαν στην Alpha Bank.
Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέληξε ότι η εν λόγω τράπεζα δεν προσφέρει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και για να διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που της έχουν εμπιστευτεί οι πιστωτές της και ιδίως οι καταθέτες.
Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ως αβάσιμους, και παρέπεμψε την υπόθεση στην 7μελή σύνθεση λόγω της σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στην συγκεκριμένη υπόθεση.