Παραβίαση Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Δύο αιτήσεις ακύρωσης κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής για τις  κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του  Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), μεταξύ των οποίων και η διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας του ΕΤΑΤ (ΦΕΚ Β3 /5-1-2017) και η από 7.9.2016 Απόφαση του Υφυπουργού κου Α. Πετρόπουλου για τον επανυπολογισμό των  προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ.
Η μια αίτηση ακύρωσης αφορά στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΑΤ και η άλλη  στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΕΑ.
Όπως είναι γνωστό, με το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), καταργούνται καταστατικά ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των συνταξιούχων και ασφαλισμένων του π. ΤΕΑΠΕΤΕ και επέρχεται σφαγιασμός  των δικαιωμάτων των  προσυνταξιούχων ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, καθώς θεσπίζεται επανυπολογισμός- μείωση των παροχών, κατάργηση των ρυθμίσεων περί προσυνταξιοδότησης κλπ.
Με αφορμή τις αιτήσεις ακύρωσης, θα κριθεί η συνταγματικότητα και γενικότερα το κύρος των σχετικών διατάξεων.
Οι αιτήσεις ακύρωσης κατατέθηκαν από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους:
Α) Αριστείδη Καζάκο, καθηγητή του Εργατικού Δικαίου.
Β) Ανδρέα Ματθαίου, Διδάκτορα Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με τα δικόγραφα αυτά, μαζί με κάποια τεχνικά θέματα σχετικά με την έλλειψη της κατάλληλης νομοθετικής εξουσιοδότησης, επικαλούμαστε ότι η νομοθετική επέμβαση εις βάρος των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνιστά:
Παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το  Σύνταγμα και διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα με τη μορφή της αρχής της προστασίας της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και της αρχής της ανταποδοτικότητας, που αποτελούν τμήμα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση σε συνδυασμό με την αρχή της ισότητας.
Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, κατά το  άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.
Παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συγκεκριμένα του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην περιουσία.
Παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας Νο. 102 για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας.
Γενικότερη παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και το κείμενο των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 87 και 98, σε συνδυασμό με παραβίαση του  άρθρου 5 παρ. 1 και του  άρθρου 12 παρ.1  του Συντάγματος.
Τονίζεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί τη νομοθετική παρέμβαση εις βάρος μας, καθώς δεν πρόκειται για προσπάθεια εξοικονόμησης δημοσίων πόρων αλλά για προσπάθεια να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα και συγκεκριμένα συμφέροντα της AlphaBank.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκατάσταση της νομιμότητας που συνίσταται στη συνέχιση της εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Γ. ΔΕΔΕΣ