Παραίτηση υποχρεωτικής υποχρέωσης αποπληρωμής Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τα διευθυντικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν  να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής εξόφλησης των δανείων του ΕΜΣ / ΕΤΧΣ σε σχέση με μερική πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) .

Στο πλαίσιο των δανειακών συμφωνιών του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ με την Ελλάδα, μετά την πρόωρη αποπληρωμή προς το ΔΝΤ, το αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ καθίσταται άμεσα οφειλόμενο και πληρωτέο. Η παραίτηση από τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε οποιοδήποτε από τα δύο ιδρύματα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε επίσημες αιτήσεις προς τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ που πρότειναν πρόωρη εξόφληση μέρους των εκκρεμών δανείων του προς το ΔΝΤ, ύψους περίπου 2,7 δισ. Ευρώ. Τα έγγραφα δανεισμού EFSF και ESM περιέχουν αναλογικές προβλέψεις αποπληρωμής όταν εξοφλείται η παράλληλη χρηματοδότηση του επίσημου τομέα εν ευθέτω χρόνω. Χωρίς την απαλλαγή που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα ήταν υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σωρευτική αποπληρωμή ύψους 52,2 δισ. Ευρώ για τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ παράλληλα με την αποπληρωμή του ΔΝΤ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail