Παραίτηση προϊσταμένης τμήματος Ειδικών Καταθέσεων Εξαγωγών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Παραιτήθηκε από τη θέση προϊσταμένης του τμήματος Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η κ. Ράνια Παπαγεωργίου  οποία επανατοποθετήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
Σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα και τη Γενική Διευθύντρια Διοικητικού εισημαίνει:
«..Παραιτούμαι από προϊσταμένη τμήματος καθώς με βάση το ισχύον μνημονιακό νομικό πλαίσιο τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτή τη θέση συγκρούονται με τις αρχές μου.
Συγκεκριμένα, μια προσεκτική ανάγνωση των περιγραμμάτων θέσεων προϊσταμένων τμημάτων άρθρο 80 του ΠΔ 147/2017 (Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης) δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ουσία του ρόλου της προϊσταμένης τμήματος ως γρανάζι στα ασφυκτικά πλαίσια αξιολόγησης με βάση τη στοχοθεσία.
Θα ήταν εκ μέρους μου απαράδεκτη ηθική ασυνέπεια να υλοποιώ αυτά που κατήγγειλα με την ενεργό συμμετοχή μου στην απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην αξιολόγηση με βασικά επιχειρήματα:
• Η συνολική στοχοθεσία της υπηρεσίας (και κατ’ επέκταση και η ατομική στοχοθεσία) καθορίζεται από τα πάνω, από τον υπουργό ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα. Οι στόχοι δηλαδή για τους οποίους θα βαθμολογηθεί ο υπάλληλος είναι καθορισμένοι, υποχρεωτικοί και άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της μνημονιακής – νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής.
• Τα κριτήρια της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά όπως «η αφοσίωση», η «επίδειξη ενδιαφέροντος», η «πρωτοβουλία», οι «καινοτομίες» κ.ά. Παράλληλα οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογηθούν για την «ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων». Με την εισαγωγή αυτού του κριτηρίου, νόμιμα πλέον υποχρεώνονται να εκτελούν καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στο εργασιακό τους αντικείμενο και μάλιστα βαθμολογούνται γι’ αυτά. Ταυτόχρονα, σε ένα ρημαγμένο δημόσιο με απαρχαιωμένο έως άχρηστο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αξιολογούνται για την «αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος»!
Αντίθετα πιστεύω ότι η μη αποδοχή της επανατοποθέτησής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν 4492/ 2017, μιας ακόμη μεταβατικής τροπολογίας η οποία στοχεύει στο να μπαλώσει τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε στην εφαρμογή της αντιδραστικής μεταρρύθμισης η επιτυχία της απεργίας αποχής, είναι η μόνη συνεπής στάση σε επίπεδο ατομικής ευθύνης.
Για τους λόγους αυτούς παραιτούμαι από τη θέση αρνούμενη να μετατραπώ, στο βαθμό που αναλογεί σε προϊστάμενο τμήματος, σε όργανο επιβολής της μνημονιακής πολιτικής που εμφανίζεται με το μανδύα του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης ενώ πρόκειται για αντιδραστική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη συρρίκνωση και κατάργηση δομών και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων…»