Παραίτηση πιστωτή από τόκους υπερημερίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές, επιτρέπει την  παραίτηση του πιστωτή από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεως για έξοδα εισπράξεως με αντάλλαγμα την άμεση καταβολή του κεφαλαίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, υπό τον όρο ότι η παραίτηση αυτή είναι προϊόν ελεύθερης βουλήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail