Παραίτηση Εκτελεστικού Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Σε παραίτηση προχώρησε ο Παντελής Αργυριάδης από τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή το ξεπούλημα της ΔΕΗ.