Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων κατοίκων Αγίου Ευστρατίου

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Την παράταση καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων των κατοίκων του Αγίου Ευστρατίου ζητά η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου από την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου.
Σημειώνεται ότι με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου τον περασμένο Μάιο το νησί του Αγίου Ευστρατίου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο.
Στην επιστολή τονίζεται:
«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με την αριθ. 889/17-05-17 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω8Δ87ΛΩ-Ε4Φ), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθ. 3385/17-05-17 απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον συνεχώς πολλαπλασιαζόμενο πληθυσμό των ορθόπτερων στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής έχουν ήδη προκληθεί σοβαρές ζημιές στο οικοσύστημα που επηρεάζουν την βασική οικονομική δραστηριότητα που είναι η κτηνοτροφία.
Παράλληλα είναι σαφές ότι οι κάτοικοι του νησιού του Αγίου Ευστρατίου (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι 270) έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Συμμεριζόμενοι την αγωνία των πληγέντων, εκφράζοντας παράλληλα και τη δική τους επιθυμία, παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου (ΠΟΛ) για την παράταση των προθεσμιών καταβολής και τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων των κατοίκων του Δήμου Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».