Παράταση φακέλων για «Γενική Επιχειρηματικότητα»

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου αναπτυξιακού νόμου Ν.4399/2016, έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 5ος όροφος, γραφεία 510 και 508, τηλέφωνα 2813410145, 2813410153, 2813410147, 2813410148 και email: e.nikolidaki@crete.gov.gr.