Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων δικηγόρων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στις 31 Ιουλίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έμμισθων δικηγόρων, μισθολογικών περιόδων από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Ιούνιο 2017.
Αυτό υπενθυμίζει, με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).