Παράταση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση του 50% των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011.
Η προθεσμία που έληγε στις 30 Ιουνίου 2017, παρατείνεται για άλλους έξι μήνες, έως 31 Δεκεμβρίου 2017.