Παράταση προγραμμάτων Προβολής Προώθησης οίνων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Υπεγράφη υπουργική απόφαση (έχει ήδη σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης), η οποία προβλέπει παράταση έως τις 21 Αυγούστου 2017 της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος Προβολής Προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες περιόδου 2016/17. Η υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων έληγε στις 31/7/2017 και κατά συνέπεια αναμένεται να παραταθούν και οι προθεσμίες υποβολής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων.