Παράταση ευρωπαϊκής στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 30 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM RCA) κατά δύο έτη, δηλαδή έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε την εντολή της αποστολής προκειμένου να μπορεί να παρέχει στρατηγικές συμβουλές όχι μόνο στο Υπουργείο Άμυνας, στο στρατιωτικό προσωπικό και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου, και να μπορεί να παρέχει συμβουλές για τη συνεργασία του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Χωροφυλακή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διέθεσε για τις κοινές δαπάνες της EUTM RCΑ κονδύλιο ύψους 25,4 εκατ. ευρώ περίπου για την περίοδο από τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε την EUTM RCA στις 16 Ιουλίου 2016 ως συνέχεια της συμβουλευτικής στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ (EUMAM RCA). Η αποστολή συμβάλλει στη μεταρρύθμιση της τομέα της ασφάλειας στη χώρα. Στόχος της είναι να καταστούν οι ένοπλες δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (FACA) σύγχρονες, αποτελεσματικές, ανοικτές σε όλους και δημοκρατικά υπόλογες. Παρέχει στρατηγικές συμβουλές στο Υπουργείο Άμυνας και το γενικό επιτελείο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, εκπαίδευση σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, καθώς και κατάρτιση στις μονάδες των FACA. Η βάση της αποστολής βρίσκεται στο Μπανγκουί.