Παράταση διακοπής κυκλοφορίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται μέχρι και την 31.03.2018 η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήματος (Ι.Χ.Ε., δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων, Μηχ. Έργων κ.λπ.), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας, στο τμήμα της από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων «CYCLON») μέχρι τη χ/θ 24,000 (Κόμβος Οινόης), εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Του ανωτέρω περιορισμού  ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι:
– Οχήματα εκτάκτου ανάγκης
– Οχήματα κρατικών κ.λπ. υπηρεσιών
– Οχήματα που συνδράμουν στην αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών
– Οχήματα έως 9 τόνους για τις ανάγκες τοπικής εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και μονίμων κατοίκων
– Φορτηγά  οχήματα ΕΛ.ΤΑ. έως 10 τόνους, για τις ανάγκες διακίνησης-διανομής αλληλογραφίας
– Ι.Χ.Ε. αυτ/τα μονίμων κατοίκων και εργαζομένων (εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ.) σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του Δημοσίου που εξυπηρετούνται από το ανωτέρω οδικό δίκτυο
Επίσης στο ανωτέρω οδικό τμήμα, το ανώτατο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 30 χλμ/ώρα και δεν επιτρέπεται η προσπέραση προπορευόμενων οχημάτων.
Ο παραπάνω κυκλοφοριακός περιορισμός (διακοπή κυκλοφορίας), δύναται να επεκταθεί σε όλα τα οχήματα, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στο παραπάνω οδικό τμήμα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και τις σχετικές πινακίδες, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να προληφθούν τα τροχαία ατυχήματα.